ناکام

کسی با سکوتش

فریادم را سنگسار کرد

میان حنجره ام

هزار عاشقانه

سوگوارند

.

پ.ن. یه مدت نت ندارم ببخشید که نمی تونم بهتون سر بزنم 

/ 65 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بانوی آبی

کسی با سکوتش مرا تا به سرحد مرگ و جنون برد... و من چه بی رحمانه ساکتم!

بانوی آبی

کسی با سکوتش مرا تا به سرحد مرگ و جنون برد... و من چه بی رحمانه ساکتم!

T.O--pardis

در انتظار حضور دورباره ات چشم به راه نشسته ایم ...

احمد

شیما جان تو راحت باش... من هر روز میام سر می‌زنم!

من

چقدر بده سنگسار فریاد حتی سنگسار سر هم بدتر

sasan

دیگه داره اعصابم خورد میشه ؛ برگردید دختر حوا ...

منتظر

شیما جون آبجی نیستی ؟ دلمان بسی برایت تنگ شد

دیرآشنا

کسی با فریادش سکوتم را سنگسارکرد سکوت یعنی آری آنچه توگویی هستم...

آرشه

اینو دوست ترش داشتم .. - تصدقت [گل]