دخترحوا

نام مرا بر لب مبند که مسموم می شوی

ناکام

کسی با سکوتش فریادم را سنگسار کرد میان حنجره ام هزار عاشقانه سوگوارند . پ.ن. یه مدت نت ندارم ببخشید که نمی تونم بهتون سر بزنم 
/ 65 نظر / 18 بازدید
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست